New Light Consultancy

Op weg naar het nieuwe licht begeleiden wij U op alle vlakken !

Missie

In de wereld van verlichting heeft LED verlichting de conventionele verlichting bijna geheel vervangen. Deze nieuwe verlichtingstechniek heeft geleid tot een oerwoud aan nieuwe termen en regelgeving die voor de eindgebruiker niet te doorgronden zijn. Wij realiseren een verwachting die past bij de wensen van de eindgebruiker en zorgen dat het traject leid tot het op langere termijn gewenste duurzame verlichtingsinstallatie. Met meer dan 15 jaar ervaring in LED projecten is onze expertise een sterke partner voor uw project. Voor een verdere toelichting staan wij U graag te woord op onderstaand adres.

Aanpak

 • Inventarisatie
 • Begeleiding
 • Selectering lichtinstallatie
 • Uitvoering
 • Borgen garantie
 • Controle geleverde installatie

Uitwerking

 • Opname bestaande locatie of nieuwbouw
 • Offertes hardware en installatie
 • Lichtmetingen
 • ProjectbegeleidingVoordelen LED


Het gebruik van kwalitatief hoogwaardige led-verlichting is een zeer concrete toepassing om invulling te geven aan een beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een oplossing die effectief en efficiënt omgaat met energie en een zeer lange levensduur kent. Een oplossing die op een economisch verantwoorde wijze invulling geeft aan de geformuleerde doelstellingen.

 • Energie verbruik: led-verlichting verbruikt tot 90% minder energie dan de gloeilamp en 50% minder dan een spaarlamp of TL. Deze besparing is een rechtstreekse vermindering van de CO2-uitstoot.
 • Geen chemisch afval: TL-verlichting en spaarlampen bevatten stoffen (waaronder kwik) waardoor ze als chemisch afval moeten worden verwerkt. Dit is een verborgen (energie)kostenpost. De milieubelasting die de productie van dit soort lampen met zich meebrengt, laten we dan buiten beschouwing.
 • Levensduur: een led-armatuur gaat afhankelijk van de toepassing 15.000 tot meer dan 65.000 uur mee.
 • Warmteontwikkeling: led zet veel meer energie in licht om dan conventionele verlichting waardoor er minder warmte ontstaat. Hierdoor worden de toepassingsmogelijkheden enorm vergroot. Belangrijke voordelen daarbij: leds zijn zeer brandveilig en leveren een secundaire CO2-besparing door een vermindering van de benodigde koelenergie.
 • Solide: led is zeer sterk. Temperatuur, schokken, trillen, vallen, er is weinig wat de werking van de lamp beïnvloedt.
 • Bundeling: led kan het licht gericht uitstralen. Conventionele verlichting verstrooit het licht (lichtvervuiling) en er moeten allerlei hulpmiddelen worden ingezet om een goede focus te krijgen. Led is stuurbaar in elke gewenste richting.
 • Schakelen: led kent geen verlies bij frequent in- en uitschakelen en komt in enkele milliseconden op volle kracht. In tegenstelling van andere lichtbronnen die meerdere seconden opstarttijd nodig hebben en verkort dit de levensduur aanzienlijk en progressief naarmate de frequentie hiervan toeneemt.
 • De ervaring van de vrijwel alle gebruikers is dat professionele led-verlichting voor een prettiger en gezonder werkklimaat zorgt: er is minder warmteontwikkeling, er zijn geen storende schaduwen of flikkeringen, het beeldschermkijken is rustiger, er is daglichtervaring, er zijn minder hoofdpijnklachten, minder vermoeidheid en betere concentratie.

Wetgeving en Ontwerp

Met de Europeese Ecodesign wetgeving is helder vastgelegd waaraan kwalitatieve ledeverlichting moet voldoen. Toetsing en controle kunnen borgen dat uw verlichtingsinstallatie zal voldoen aan deze wetgeving.

Ontwerpen van een lichtplan kan geschieden met vele uitgangspunten en NEN normeringen. Controle vooraf of een lichtplan voldoet aan deze normeringen is van belang om te voorkomen dat achteraf niet het gewenste lichtbeeld is gerealiseerd.

Subsidie en garantie

E.I.A. is een susidieregeling die eventueel kan worden aangevraagd bij realisatie van een nieuwe verlichtingsinstallatie. Deze regeling veranderd ieder jaar en verplicht bepaalde prestaties die moeten worden behaald met de nieuwe installatie. Controle vooraf is derhalve belangrijk voor het eventueel toegekend krijgen van deze subsisie.

Garantievoorwaarden zijn niet altijd even helder en begrijpelijk. Het inzichtelijk maken van deze garantie zal later indien helder niet leiden tot teleurstelling als er aanspraak moet worden gemaakt op de garantie.